Νέα Προϊόντα

Permacr.MS Expr.Hard.3344 fast
Permacr.MS Expr.Hard.3344 fast
Προστέθηκε: 29-08-2018
€224.00
Ποσ.
Permafleet VHS Harter 3265kurz
Permafleet VHS Harter 3265kurz
Προστέθηκε: 29-08-2018
€58.00
Ποσ.
Permafleet VHS Harter 3270
Permafleet VHS Harter 3270
Προστέθηκε: 29-08-2018
€293.00
Ποσ.
Perm.MS Expr.Hard.3355 ext.
Perm.MS Expr.Hard.3355 ext.
Προστέθηκε: 29-08-2018
€45.00
Ποσ.
PS VHS HARDENER 3252 SLOW
PS VHS HARDENER 3252 SLOW
Προστέθηκε: 29-08-2018
€87.00
Ποσ.
Permafleet VHS Harter 3270
Permafleet VHS Harter 3270
Προστέθηκε: 29-08-2018
€58.00
Ποσ.
Permafleet VHS Harter 3275lang
Permafleet VHS Harter 3275lang
Προστέθηκε: 29-08-2018
€293.00
Ποσ.
Permafleet EP Harter 4401
Permafleet EP Harter 4401
Προστέθηκε: 29-08-2018
€42.00
Ποσ.
Permafleet MS Harter 3370 kurz
Permafleet MS Harter 3370 kurz
Προστέθηκε: 29-08-2018
€186.00
Ποσ.
Raderal Hardener 9520
Raderal Hardener 9520
Προστέθηκε: 29-08-2018
€12.00
Ποσ.
Permafleet MS Harter 3375 lang
Permafleet MS Harter 3375 lang
Προστέθηκε: 29-08-2018
€186.00
Ποσ.
Raderal Hardener 0940 slow
Raderal Hardener 0940 slow
Προστέθηκε: 29-08-2018
€4.00
Ποσ.
Raderal Hardener 0909
Raderal Hardener 0909
Προστέθηκε: 29-08-2018
€6.00
Ποσ.
Permafleet EP Harter 3110
Permafleet EP Harter 3110
Προστέθηκε: 29-08-2018
€66.00
Ποσ.
Permacr.MS Expr.Hard3333(slow)
Permacr.MS Expr.Hard3333(slow)
Προστέθηκε: 29-08-2018
€188.00
Ποσ.
Permasol.HS Hardener 3309 fast
Permasol.HS Hardener 3309 fast
Προστέθηκε: 29-08-2018
€131.00
Ποσ.
Permafleet EP Harter 4401
Permafleet EP Harter 4401
Προστέθηκε: 29-08-2018
€34.00
Ποσ.
Permasolid HS Hardener 3310
Permasolid HS Hardener 3310
Προστέθηκε: 29-08-2018
€103.00
Ποσ.
Permacr.MS Expr.Hard.3344 fast
Permacr.MS Expr.Hard.3344 fast
Προστέθηκε: 29-08-2018
€188.00
Ποσ.
Permafast HS Hardener 3008
Permafast HS Hardener 3008
Προστέθηκε: 29-08-2018
€147.00
Ποσ.

HARDENERS

ACTIVATOR STANDARD 1026 B1LT
ACTIVATOR STANDARD 1026 B1LT
€22.00
Ποσ.
CS701 PercoTop ACTIVATOR Stand
CS701 PercoTop ACTIVATOR Stand
€25.00
Ποσ.
CS702 PercoTop ACTIVATOR fast
CS702 PercoTop ACTIVATOR fast
€44.00
Ποσ.
CS704 PercoTop ACTIVATOR 3840
CS704 PercoTop ACTIVATOR 3840
€46.00
Ποσ.
CS705 PercoTop ACTIVATOR 4040
CS705 PercoTop ACTIVATOR 4040
€25.00
Ποσ.
CS706 PCT ACTIVATOR 4060
CS706 PCT ACTIVATOR 4060
€27.00
Ποσ.
CS780 PercoTop ACTIVATOR EP
CS780 PercoTop ACTIVATOR EP
€36.00
Ποσ.
HARDENER 3080
HARDENER 3080
€37.00
Ποσ.
HARDENER FOR 2K TRUCK BED250ml
HARDENER FOR 2K TRUCK BED250ml
€12.00
Ποσ.
HARDENER FOR 455 EPOXY PRI 255
HARDENER FOR 455 EPOXY PRI 255
€14.00
Ποσ.
HARDENER FOR 488 PRIMER 288
HARDENER FOR 488 PRIMER 288
€6.00
Ποσ.
HARDENER FOR 488 PRIMER 288
HARDENER FOR 488 PRIMER 288
€21.00
Ποσ.