Νέα Προϊόντα

CS923 PERCOTOP PUR MATT BINDER
CS923 PERCOTOP PUR MATT BINDER
Προστέθηκε: 20-06-2017
€90.00
Ποσ.
Permafl.HS Bindemittel Ser.670
Permafl.HS Bindemittel Ser.670
Προστέθηκε: 24-04-2017
€102.00
Ποσ.
Permasolid Cl Coat Col Ad 9044
Permasolid Cl Coat Col Ad 9044
Προστέθηκε: 24-04-2017
€11.00
Ποσ.
Permafl.Vario Bindem.Ser.675
Permafl.Vario Bindem.Ser.675
Προστέθηκε: 24-04-2017
€139.00
Ποσ.
Permafl.HS Matt Bindem. 679
Permafl.HS Matt Bindem. 679
Προστέθηκε: 24-04-2017
€180.00
Ποσ.
Permasolid Cl Coat Col Ad 9045
Permasolid Cl Coat Col Ad 9045
Προστέθηκε: 24-04-2017
€11.00
Ποσ.
PERMAS CC ADDITIVE 9035
PERMAS CC ADDITIVE 9035
Προστέθηκε: 24-04-2017
€41.00
Ποσ.
CS201 PercoTop MATTING AGEN.1K
CS201 PercoTop MATTING AGEN.1K
Προστέθηκε: 24-04-2017
€78.00
Ποσ.
Permasolid Cl Coat Col Ad 9046
Permasolid Cl Coat Col Ad 9046
Προστέθηκε: 24-04-2017
€11.00
Ποσ.
Plastic Additive 9060
Plastic Additive 9060
Προστέθηκε: 24-04-2017
€56.00
Ποσ.
CS204 PercoTop MATTING AGEN.2K
CS204 PercoTop MATTING AGEN.2K
Προστέθηκε: 24-04-2017
€92.00
Ποσ.
CS920 PERCOTOP PUR BINDER
CS920 PERCOTOP PUR BINDER
Προστέθηκε: 24-04-2017
€278.00
Ποσ.
CS212 PercoTop SIKKATIV 376
CS212 PercoTop SIKKATIV 376
Προστέθηκε: 24-04-2017
€20.00
Ποσ.
Permacr.Effect Additive MB 799
Permacr.Effect Additive MB 799
Προστέθηκε: 24-04-2017
€59.00
Ποσ.
MS BINDER 730
MS BINDER 730
Προστέθηκε: 24-04-2017
€74.00
Ποσ.
CS920 PercoTop PUR BINDER
CS920 PercoTop PUR BINDER
Προστέθηκε: 24-04-2017
€55.00
Ποσ.
CS911 PercoTop 611 DTM BINDER
CS911 PercoTop 611 DTM BINDER
Προστέθηκε: 24-04-2017
€79.00
Ποσ.
Permafl.MS Bindem.Serie 630
Permafl.MS Bindem.Serie 630
Προστέθηκε: 24-04-2017
€58.00
Ποσ.
CS949 PercoTop449 STRUCT.BIND.
CS949 PercoTop449 STRUCT.BIND.
Προστέθηκε: 24-04-2017
€95.00
Ποσ.
Permacron Anti Silicone 8510
Permacron Anti Silicone 8510
Προστέθηκε: 24-04-2017
€45.00
Ποσ.

ADDITIVES

Activator
Activator
€11.00
Ποσ.
Activator extra fast
Activator extra fast
€11.00
Ποσ.
Activator extra fast
Activator extra fast
€22.00
Ποσ.
Activator slow
Activator slow
€11.00
Ποσ.
Activator slow
Activator slow
€22.00
Ποσ.
Activator Standard
Activator Standard
€11.00
Ποσ.
Activator Standard
Activator Standard
€22.00
Ποσ.
ALKYD ACCELERATOR
ALKYD ACCELERATOR
€43.00
Ποσ.
BLEND-IN ADDITIVE 1050
BLEND-IN ADDITIVE 1050
€238.00
Ποσ.
BLEND-IN ADDITIVE 1051
BLEND-IN ADDITIVE 1051
€66.00
Ποσ.
BRUSHING ADDITIVE
BRUSHING ADDITIVE
€32.00
Ποσ.
CS201 PercoTop MATTING AGEN.1K
CS201 PercoTop MATTING AGEN.1K
€78.00
Ποσ.