Νέα Προϊόντα

PERM ADDITIVE 9048  MAROON
PERM ADDITIVE 9048 MAROON
Προστέθηκε: 18-03-2018
€11.00
Ποσ.
S953 SYROX RED XIRAL ADDITIVE
S953 SYROX RED XIRAL ADDITIVE
Προστέθηκε: 02-03-2018
€8.00
Ποσ.
S954 SYROX MAROON ADDITIVE
S954 SYROX MAROON ADDITIVE
Προστέθηκε: 02-03-2018
€8.00
Ποσ.
S955 SYROX MAGENTA ADDITIVE
S955 SYROX MAGENTA ADDITIVE
Προστέθηκε: 02-03-2018
€8.00
Ποσ.
S956 SYROX BLUE ADDITIVE
S956 SYROX BLUE ADDITIVE
Προστέθηκε: 02-03-2018
€8.00
Ποσ.
S7000 SYROX FLEXIBLE ADDITIVE
S7000 SYROX FLEXIBLE ADDITIVE
Προστέθηκε: 02-03-2018
€34.00
Ποσ.
S7100 SYROX MATTING ADDITIVE
S7100 SYROX MATTING ADDITIVE
Προστέθηκε: 02-03-2018
€34.00
Ποσ.
S7200 SYROX SPECIAL ADDITIVE
S7200 SYROX SPECIAL ADDITIVE
Προστέθηκε: 02-03-2018
€34.00
Ποσ.
S900 SYROX ADDITIVE I
S900 SYROX ADDITIVE I
Προστέθηκε: 02-03-2018
€41.00
Ποσ.
S901 SYROX ADDITIVE II
S901 SYROX ADDITIVE II
Προστέθηκε: 02-03-2018
€41.00
Ποσ.
S950 SYROX LIGHT RED ADDITIVE
S950 SYROX LIGHT RED ADDITIVE
Προστέθηκε: 02-03-2018
€8.00
Ποσ.
S951 SYROX TRANSP RED ADDITIVE
S951 SYROX TRANSP RED ADDITIVE
Προστέθηκε: 02-03-2018
€8.00
Ποσ.
S952 SYROX BRILL RED ADDITIVE
S952 SYROX BRILL RED ADDITIVE
Προστέθηκε: 02-03-2018
€8.00
Ποσ.
PERMAFLEET MATTING AGENT MA200
PERMAFLEET MATTING AGENT MA200
Προστέθηκε: 02-03-2018
€81.00
Ποσ.
CS222 20kg PCT TEXTURE ADD 50
CS222 20kg PCT TEXTURE ADD 50
Προστέθηκε: 02-03-2018
€1872.00
Ποσ.
PERMAFLEET MATTING AGENT MA300
PERMAFLEET MATTING AGENT MA300
Προστέθηκε: 02-03-2018
€95.00
Ποσ.
PERMAFLEET MAT AGENT MA400
PERMAFLEET MAT AGENT MA400
Προστέθηκε: 02-03-2018
€113.00
Ποσ.
PERMAFLEET BINDER NC520
PERMAFLEET BINDER NC520
Προστέθηκε: 02-03-2018
€83.00
Ποσ.
Permafl.HS Bindemittel Ser.670
Permafl.HS Bindemittel Ser.670
Προστέθηκε: 02-03-2018
€105.00
Ποσ.
PERMAFLEET PURMAT BINDER PM555
PERMAFLEET PURMAT BINDER PM555
Προστέθηκε: 02-03-2018
€93.00
Ποσ.

ADDITIVES

ACCELERATOR DUXONE 1LT
ACCELERATOR DUXONE 1LT
€21.00
Ποσ.
Activator
Activator
€11.00
Ποσ.
Activator extra fast
Activator extra fast
€12.00
Ποσ.
Activator extra fast
Activator extra fast
€23.00
Ποσ.
Activator slow
Activator slow
€12.00
Ποσ.
Activator slow
Activator slow
€23.00
Ποσ.
Activator Standard
Activator Standard
€12.00
Ποσ.
Activator Standard
Activator Standard
€23.00
Ποσ.
ALKYD ACCELERATOR
ALKYD ACCELERATOR
€43.00
Ποσ.
BLEND-IN ADDITIVE 1050
BLEND-IN ADDITIVE 1050
€238.00
Ποσ.
BLEND-IN ADDITIVE 1051
BLEND-IN ADDITIVE 1051
€66.00
Ποσ.
BRUSHING ADDITIVE
BRUSHING ADDITIVE
€32.00
Ποσ.