Νέα Προϊόντα

Permafl.Vario Bindem.Ser.675
Permafl.Vario Bindem.Ser.675
Προστέθηκε: 29-08-2018
€144.00
Ποσ.
Permafl.Vario Bindem.Ser.675
Permafl.Vario Bindem.Ser.675
Προστέθηκε: 29-08-2018
€121.00
Ποσ.
Perm.Ser. 257 rallyeblack matt
Perm.Ser. 257 rallyeblack matt
Προστέθηκε: 29-08-2018
€48.00
Ποσ.
Permafl.Tagesleuc.rot(RAL3024)
Permafl.Tagesleuc.rot(RAL3024)
Προστέθηκε: 29-08-2018
€116.00
Ποσ.
Permahyd Special Additive 9016
Permahyd Special Additive 9016
Προστέθηκε: 29-08-2018
€29.00
Ποσ.
Permasol.Matting Compon.MA 100
Permasol.Matting Compon.MA 100
Προστέθηκε: 29-08-2018
€45.00
Ποσ.
Permas.SpectroFl.Addit.5407
Permas.SpectroFl.Addit.5407
Προστέθηκε: 29-08-2018
€19.00
Ποσ.
Permafl.Multicolor Additiv9020
Permafl.Multicolor Additiv9020
Προστέθηκε: 29-08-2018
€40.00
Ποσ.
PERMAFLEET BRUSH ADDITIVE 9012
PERMAFLEET BRUSH ADDITIVE 9012
Προστέθηκε: 29-08-2018
€52.00
Ποσ.
PERM ADDITIVE 9048  MAROON
PERM ADDITIVE 9048 MAROON
Προστέθηκε: 18-03-2018
€11.00
Ποσ.
S955 SYROX MAGENTA ADDITIVE
S955 SYROX MAGENTA ADDITIVE
Προστέθηκε: 02-03-2018
€8.00
Ποσ.
S956 SYROX BLUE ADDITIVE
S956 SYROX BLUE ADDITIVE
Προστέθηκε: 02-03-2018
€8.00
Ποσ.
S7000 SYROX FLEXIBLE ADDITIVE
S7000 SYROX FLEXIBLE ADDITIVE
Προστέθηκε: 02-03-2018
€34.00
Ποσ.
S7100 SYROX MATTING ADDITIVE
S7100 SYROX MATTING ADDITIVE
Προστέθηκε: 02-03-2018
€34.00
Ποσ.
S7200 SYROX SPECIAL ADDITIVE
S7200 SYROX SPECIAL ADDITIVE
Προστέθηκε: 02-03-2018
€34.00
Ποσ.
S900 SYROX ADDITIVE I
S900 SYROX ADDITIVE I
Προστέθηκε: 02-03-2018
€41.00
Ποσ.
S901 SYROX ADDITIVE II
S901 SYROX ADDITIVE II
Προστέθηκε: 02-03-2018
€41.00
Ποσ.
S950 SYROX LIGHT RED ADDITIVE
S950 SYROX LIGHT RED ADDITIVE
Προστέθηκε: 02-03-2018
€8.00
Ποσ.
S951 SYROX TRANSP RED ADDITIVE
S951 SYROX TRANSP RED ADDITIVE
Προστέθηκε: 02-03-2018
€8.00
Ποσ.
S952 SYROX BRILL RED ADDITIVE
S952 SYROX BRILL RED ADDITIVE
Προστέθηκε: 02-03-2018
€8.00
Ποσ.

ADDITIVES

ACCELERATOR DUXONE 1LT
ACCELERATOR DUXONE 1LT
€21.00
Ποσ.
Activator
Activator
€11.00
Ποσ.
Activator extra fast
Activator extra fast
€12.00
Ποσ.
Activator extra fast
Activator extra fast
€23.00
Ποσ.
Activator slow
Activator slow
€12.00
Ποσ.
Activator slow
Activator slow
€23.00
Ποσ.
Activator Standard
Activator Standard
€12.00
Ποσ.
Activator Standard
Activator Standard
€23.00
Ποσ.
ALKYD ACCELERATOR
ALKYD ACCELERATOR
€43.00
Ποσ.
BLEND-IN ADDITIVE 1050
BLEND-IN ADDITIVE 1050
€238.00
Ποσ.
BLEND-IN ADDITIVE 1051
BLEND-IN ADDITIVE 1051
€66.00
Ποσ.
BRUSHING ADDITIVE
BRUSHING ADDITIVE
€32.00
Ποσ.