Νέα Προϊόντα

S951 SYROX TRANSP RED ADDITIVE
S951 SYROX TRANSP RED ADDITIVE
Προστέθηκε: 01-02-2019
€9.95
Ποσ.
S952 SYROX BRILL RED ADDITIVE
S952 SYROX BRILL RED ADDITIVE
Προστέθηκε: 01-02-2019
€9.95
Ποσ.
S953 SYROX RED XIRAL ADDITIVE
S953 SYROX RED XIRAL ADDITIVE
Προστέθηκε: 01-02-2019
€9.95
Ποσ.
S954 SYROX MAROON ADDITIVE
S954 SYROX MAROON ADDITIVE
Προστέθηκε: 01-02-2019
€9.95
Ποσ.
S955 SYROX MAGENTA ADDITIVE
S955 SYROX MAGENTA ADDITIVE
Προστέθηκε: 01-02-2019
€9.95
Ποσ.
S956 SYROX BLUE ADDITIVE
S956 SYROX BLUE ADDITIVE
Προστέθηκε: 01-02-2019
€9.95
Ποσ.
S7000 SYROX FLEXIBLE ADDITIVE
S7000 SYROX FLEXIBLE ADDITIVE
Προστέθηκε: 01-02-2019
€39.22
Ποσ.
S7100 SYROX MATTING ADDITIVE
S7100 SYROX MATTING ADDITIVE
Προστέθηκε: 01-02-2019
€39.22
Ποσ.
S7200 SYROX SPECIAL ADDITIVE
S7200 SYROX SPECIAL ADDITIVE
Προστέθηκε: 01-02-2019
€39.22
Ποσ.
S900 SYROX ADDITIVE I
S900 SYROX ADDITIVE I
Προστέθηκε: 01-02-2019
€47.90
Ποσ.
S901 SYROX ADDITIVE II
S901 SYROX ADDITIVE II
Προστέθηκε: 01-02-2019
€47.90
Ποσ.
S950 SYROX LIGHT RED ADDITIVE
S950 SYROX LIGHT RED ADDITIVE
Προστέθηκε: 01-02-2019
€9.95
Ποσ.
PERMAFLEET ALKYD BINDER KH530
PERMAFLEET ALKYD BINDER KH530
Προστέθηκε: 01-02-2019
€43.80
Ποσ.
PERMAFLEET ALKY ADDITIV KH9010
PERMAFLEET ALKY ADDITIV KH9010
Προστέθηκε: 01-02-2019
€21.37
Ποσ.
PERMAFLEET MATTING AGENT MA200
PERMAFLEET MATTING AGENT MA200
Προστέθηκε: 01-02-2019
€81.49
Ποσ.
PERMAFLEET MATTING AGENT MA300
PERMAFLEET MATTING AGENT MA300
Προστέθηκε: 01-02-2019
€95.96
Ποσ.
PERMAFLEET MAT AGENT MA400
PERMAFLEET MAT AGENT MA400
Προστέθηκε: 01-02-2019
€113.14
Ποσ.
PERMAFLEET BINDER NC520
PERMAFLEET BINDER NC520
Προστέθηκε: 01-02-2019
€83.43
Ποσ.
PERMAFLEET PURMAT BINDER PM555
PERMAFLEET PURMAT BINDER PM555
Προστέθηκε: 01-02-2019
€93.35
Ποσ.
PERMAFLEET STRUCT BINDER PU560
PERMAFLEET STRUCT BINDER PU560
Προστέθηκε: 01-02-2019
€99.13
Ποσ.

ADDITIVES

ACCELERATOR DUXONE 1LT
ACCELERATOR DUXONE 1LT
€21.22
Ποσ.
Activator
Activator
€11.51
Ποσ.
Activator extra fast
Activator extra fast
€12.25
Ποσ.
Activator extra fast
Activator extra fast
€23.61
Ποσ.
Activator slow
Activator slow
€12.25
Ποσ.
Activator slow
Activator slow
€23.61
Ποσ.
Activator Standard
Activator Standard
€12.25
Ποσ.
Activator Standard
Activator Standard
€23.61
Ποσ.
ALKYD ACCELERATOR
ALKYD ACCELERATOR
€43.85
Ποσ.
BLEND-IN ADDITIVE 1050
BLEND-IN ADDITIVE 1050
€238.35
Ποσ.
BLEND-IN ADDITIVE 1051
BLEND-IN ADDITIVE 1051
€66.21
Ποσ.
BRUSHING ADDITIVE
BRUSHING ADDITIVE
€32.86
Ποσ.